Taisyklės

Paslaugų teikimo taisyklės ir naudojimosi sąlygos

1. Šios Paslaugų teikimo taisyklės (toliau – Sąlygos) nustato interneto svetainėje Gerivalgiai.lt (toliau – Interneto Svetainė), kurią administruoja UAB „Selmeris ir partneriai“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 302684703, buveinės adresas Perkūnkiemio g. 31-14, Vilnius, teikiamų paslaugų sąlygas bei tvarką.

 

2. Kiekvienas šios Interneto Svetainės vartotojas, naudodamasis jos teikiamomis paslaugomis, patvirtina, kad susipažino ir sutinka su šiomis Sąlygomis bei įsipareigoja jų bei kitų galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų laikytis.

 

3. Ši Interneto Svetainė suteikia Vartotojams galimybę įsigyti kuponus, už kuriuos Vartotojui suteikiamos jo pasirinktos Interneto Svetainėje prekės ar paslaugos.

 

4. Vartotojo pasirinktos prekės ar paslaugos yra parduodamos arba teikiamos trečiųjų asmenų (toliau – Partneriai), tiesioginių paslaugų ar prekių tiekėjų, kurie tiesiogiai atsako už teikiamų paslaugų ar prekių kokybę bei su tuo susijusių įsipareigojimų sąžiningą vykdymą. Kiekvienos paslaugos ar prekės tiekėjas yra nurodomas prie kiekvienos prekės ar paslaugos. Interneto svetainė siūlomų prekių ar paslaugų neteikia ir neparduoda, t.y. Interneto Svetainė Vartotojų atžvilgiu veikia kaip tarpininkas, laikydamasis visų šią veiklą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 

5. Vartotojas turi teisę laisvai lankytis svetainėje ir susipažinti su visa joje pateikiama informacija. Vartotojas turi teisę šioje Interneto Svetainėje pirkti kuponus, susipažinęs ir laikydamasis šių Sąlygų.

 

6. Vartotojas turi teisę susigrąžinti už kuponus sumokėtus pinigus, kai nėra nuperkamas minimalus kuponų skaičius, reikalingas kuponui įsigalioti. Minimalus kuponų skaičius nustatomas tarp Interneto Svetainės ir Partnerio sudarytoje tarpininkavimo sutartyje.

 

7. Vartotojas turi teisę reikalauti kompensacijos už Interneto Svetainėje įsigytų prekių ar paslaugų kokybės trūkumus tiesiogiai iš Partnerio, kaip tai numato pasiūlymo sąlygos, šios Sąlygos.

 

8. Vartotojas turi galimybę atsisakyti bet kokių elektroninių laiškų iš Interneto Svetainės. Tai padaryti galima paspaudus atsisakymo nuorodą, esančią bet kurio iš tokių laiškų apačioje.

 

9.Vartotojas turi galimybę bet kada pašalinti ar pakoreguoti savo duomenis, elektroninių laiškų siuntimo nustatymus bei privatumo informaciją, prisijungęs prie Interneto Svetainės.

 

10. Įsigydamas kuponą, Vartotojas įsipareigoja už jį atsiskaityti vienu iš svetainėje numatytų būdų, nurodyti tikslų ir veikiantį savo el. pašto adresą ir priimti kuponą (unikalų kodą).

 

11. Vartotojas privalo saugoti savo prisijungimo prie Interneto Svetainės duomenis bei gautus kuponus. Vartotojas atsako už žalą, kuri gali atsirasti šiuos duomenis ar kuponus perleidus tretiesiems asmenims.

 

12. Ši Interneto Svetainė turi teisę priimti atsiskaitymus iš vartotojų už svetainėje įsigytus kuponus.

 

13. Jei vartotojas bando pakenkti Interneto Svetainės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Interneto Svetainė turi teisę nedelsdama ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti tokiam Vartotojui galimybę naudotis svetaine arba panaikinti vartotojo paskyrą svetainėje.

 

14. Interneto Svetainė turi teisę siųsti komercinius pasiūlymus ir reklamą  pateikusiems savo elektroninio pašto adresą Vartotojams, jeigu šie nenurodo kitaip.

 

15. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Interneto Svetainė gali be išankstinio perspėjimo nutraukti arba sustabdyti savo veiklą.

 

16. Interneto Svetainė neprisiima atsakomybės už joje esančias nuorodas į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, už juose esančią informaciją ar vykdomą veiklą.

 

17. Interneto Svetainė, vadovaudamasi šiomis Sąlygomis, užtikrina Vartotojams galimybę laisvai naudotis Svetaine.

 

18. Interneto Svetainė įsipareigoja pateikti visą su kuponu susijusią informaciją, gautą iš Partnerių. Jos neiškraipo, neslepia ir nemodifikuoja be Partnerių žinios.

 

19. Interneto Svetainė įsipareigoja priimti Vartotojų mokėjimus už kuponus bei juos perduoti Vartotojams pagal šias Sąlygas bei nurodytas sąlygas prie kiekvieno pasiūlymo.

 

20. Interneto Svetainė įsipareigoja Vartotojams, įsigijusiems kuponus, atsiųsti tai patvirtinančius unikalius kodus ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos pabaigos, skaičiuojant nuo pasiūlymo galiojimo (laikas, per kurį galima įsigyti kuponą) pabaigos, kuri nurodoma prie kiekvieno pasiūlymo. Nesurinkus minimalaus reikalingo kuponų pirkėjų skaičiaus, Interneto Svetainė įsipareigoja grąžinti visus Vartotojų sumokėtus pinigus per 48 valandas (darbo dienomis) nuo pasiūlymo galiojimo pabaigos.

 

21. Interneto Svetainė neperduoda (išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka) vartotojų asmens duomenų trečiosioms šalims, išskyrus prie užsakymo vykdymo prisidedančius asmenis, kuriems šie duomenys yra būtini sėkmingam užsakymo įvykdymui.

 

22. Prekių ar paslaugų kainos svetainėje nurodomos litais su pridėtinės vertės mokesčiu.

 

23. Kuponas tampa galiojantis, kuomet jį įsigyja minimalus pirkėjų skaičius. Šis skaičius nurodomas prie kiekvieno svetainėje pateikiamo pasiūlymo. Kuponą galima įsigyti tik tuo laikotarpiu, kuris nurodytas prie kiekvieno pasiūlymo.

 

24. Visi apmokėjimai svetainėje atliekami bankiniu pavedimu į Interneto Svetainės banko sąskaitą. Apmokėjimo momentu laikomas momentas, kai pinigai pasiekia Interneto Svetainės banko sąskaitą.

 

25. Draudžiama kopijuoti, redaguoti ar kitaip pasisavinti bet kokią šioje Interneto Svetainėje esančią informaciją (tekstus, paveiksliukus, logotipus, prekės ženklus, grafinį svetainės dizainą bei programinį kodą). Ši veikla užtraukia atsakomybę, kurią numato galiojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai.

 

26. Interneto Svetainė pasilieka teisę bet kada keisti, redaguoti šias Sąlygas. Šie pokyčiai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto Svetainėje.

 

27. Šios Sąlygos sudarytos remiantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal šios Interneto Svetainės buveinės adresą.

 

Peržiūrėti akcijas.

Surask mus „Facebook“

Partneriai

cup
salvete
maxilogo
LRVVKA logo2
vilniaussvetingumas